Goede hoop dat mooie plannen Leenheerenpolder kunnen doorgaan

© bron: Bureau Stroming

De VVD Zuid-Holland heeft goede hoop dat de mooie plannen van de gemeente Korendijk met de Leenheerenpolder gewoon door kunnen gaan, ook als de polder officieel wordt aangeduid als natuurgebied.

Er is al jaren veel te doen over de vraag of de Leenheerenpolder een natuurgebied moet worden. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat moet daar nu een nieuw besluit over nemen. Haar voorganger wilde dat de polder landbouwgrond bleef, maar de Raad van State heeft dat besluit vernietigd.

Daardoor wordt de Leenheerenpolder nu waarschijnlijk toch een Natura 2000-gebied. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. “Voor die gebieden gelden strenge regels”, zegt VVD-Statenlid Frits Paymans. “Terwijl de gemeenteraad in de tussentijd allerlei mooie plannen voor deze polder heeft goedgekeurd.”

Paymans verwacht dat die plannen ook binnen het Natura 2000-regime ingepast kunnen worden. “Ze geven een goede impuls aan de leefbaarheid, de recreatie en de economie, maar ze voorzien ook in versterking van de natuur. Ik ga ervan uit dat de keurmeesters van Natura 2000 dat ook zullen zien."