Regionale Masterclass voor de regio Zuid-Holland - Derde Editie

Beste liberaal,

In september a.s. begint de derde editie van de regionale Masterclass voor de regio Zuid-Holland. De masterclass is bedoeld voor VVD-ers die lid zijn van de Regio Zuid-Holland, aantoonbaar actief zijn (geweest) binnen de VVD in enige vorm of hoedanigheid en die de ambitie hebben om een politieke- of bestuursfunctie binnen of namens de VVD te bekleden. 

Bij voorkeur hebt u de trainingen Liberalisme 1 en een debattraining gevolgd, dan wel zijn uw kennis en vaardigheden aantoonbaar op een vergelijkbaar niveau.

Het voorlopige programma ziet er, onder voorbehoud van wijzigingen, als volgt uit:

Datum            Onderwerp

Woensdag 12 september 2018 | 19:00 – 22:00 uur
Argumentatie en discussietechnieken
Woensdag 26 september 2018 | 19:00 – 22:00 uur
Liberalisme
Woensdag 10 oktober 2018 | 19:00 – 22:00 uur
Presentatie 2
Woensdag 31 oktober 2018 | 19:00 – 22:00 uur
Debat in de politieke arena
Zaterdag 10 november 2018 | 10:00 – 16:00 uur
Medialandschap + Mediatraining
Woensdag 21 november 2018 | 19:00 – 22:00 uur
Integriteit 
Woensdag 12 december 2018 | 19:00 – 22:00 uur
Bezoek Tweede Kamer 
Zaterdag 19 januari 2019 | 10:00 – 16:00 uur
Gemeenteraadssimulatiespel
Woensdag 30 januari 2019 | 19:00 - 22:00 uur
Liberale loopbanen + speeddaten VVD-ers 
Woensdag 6 februari 2019 | 19:00 – 22:00 uur
Slotdiner + debatwedstrijd  

De trainingen worden gegeven door zeer ervaren en kwalitatief zeer goede Haya-trainers.

De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties in onze regio. Er wordt voor de deelnemers een Whatsapp-groep aangemaakt. In die groep worden eventuele wijzigingen tijdig gemeld. Indien u geen toegang hebt tot Whatsapp, dient u zelf met een andere deelnemer te regelen dat u de verstrekte informatie ontvangt.

Aanmelden kan uiterlijk tot 15 augustus 2018 door het schrijven van een (i) motivatiebrief, waarin bovengenoemde elementen aan bod komen. Voorts ontvangen wij graag van u 

  • (ii) een politiek- en (iii) maatschappelijk CV,
  • (iv) een pasfoto en
  • (v) een aanbevelingsbrief van het bestuur van uw lokale netwerk.

Deze stukken kunnen digitaal worden gezonden aan bosch@vvdregiozh.nl

In week 35 vinden ’s avonds de selectiegesprekken plaats. Voor toelating tot de masterclass is het selectiegesprek bepalend. In de loop van week 36 wordt de selectie bekend gemaakt. Over de selectie wordt, na de bekendmaking, door de organisatie verder niet gecorrespondeerd.

De kosten van de Masterclass bedragen € 395,00. Dit bedrag moet voor de eerste bijeenkomst zijn bijgeschreven op de rekening van VVD Regio Zuid-Holland. Deelnemers die deze bijdrage niet tijdig voldoen, kunnen alsnog van deelname worden uitgesloten.

De Masterclass is een complete leergang. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij alle bijeenkomsten bijwonen. Daarom is het niet mogelijk om u in te schrijven voor een enkele module. Deelnemers krijgen aan het eind van de Masterclass een ontwikkeladvies. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die meer dan twee bijeenkomsten afwezig zijn geen ontwikkeladvies te geven. Deelname aan de regionale masterclass is één van de toelatingsvereisten voor de landelijke Kadertraining.

Met vriendelijke groet,

Robert Akkerman

Edwin Bosch

Roger van de Wetering