VVD wil actie van college voor snel internet

Op te veel plaatsen in Zuid-Holland hebben mensen last van traag internet. Soms is er zelfs helemaal geen bereik. De VVD-Statenfractie wil dat overal in Zuid-Holland snel internet is en verwacht in de Voorjaarsnota een concreet voorstel van het provinciebestuur.

“Het college is er druk bezig naar aanleiding van onze oproep”, stelt VVD-Statenlid Marijke van Dobben de Bruijn tevreden vast. “Wij verwachten dan ook dat er in de Voorjaarsnota een uitgewerkt plan staat. Als dat niet zo is, zal de VVD-fractie een amendement indienen. Want dit moet echt met spoed worden aangepakt.”

De VVD inventariseert momenteel op welke plekken in de provincie de problemen zich voordoen. Heeft u last van traag internet? Vul dan onze enquête in.