Provincie houdt opnieuw veel geld over

Voor het overgrote deel gaan de dingen goed in Zuid-Holland. Die positieve conclusie kon de VVD ook in het derde jaar van dit college trekken bij de behandeling van de financiële jaarstukken.

“De provincie staat er financieel solide voor. Wel heel erg solide zelfs”, merkt VVD-Statenlid Jan-Paul van Staalduinen op. Hij wijst op het feit dat het eigen vermogen van de provincie opnieuw met tientallen miljoenen euro’s is gestegen. “Daar zijn verschillende logische verklaringen voor en het is natuurlijk mooi als dingen goedkoper kunnen. Maar er zijn ook projecten uitgesteld. Daardoor worden de kosten naar achteren geschoven.”

Zo veel geld op de plank laten liggen vindt de VVD niet de bedoeling. Van Staalduinen: “De provincie is geen bank of bedrijf. Wij halen geld op bij inwoners om er iets nuttigs mee te doen.” Hij vraagt daarom al langer aandacht voor het ‘voorspellend vermogen’ van de begroting. Het college is daar serieus mee aan de slag gegaan en in de loop van dit jaar worden de eerste effecten daarvan verwacht.

De VVD stemde in met de heldere en leesbare jaarstukken.