Werd de Omgevingswet geboren in Nootdorp?

Sinds hij lid is van Provinciale Staten, voert Ben de Vries namens de VVD het woord over de Omgevingswet. Hij is groot voorstander van die nieuwe wet, omdat besluiten over ruimtelijke ordening daardoor van onderop tot stand komen. “Alle vrijheid aan de inwoners”, zei hij daar al eens enthousiast over.

Die manier van werken, waarbij naar wonen, werken, vervoer, recreatie en natuur tegelijk wordt gekeken, zit bij De Vries in het dna. Hij was raadslid in Nootdorp toen het dorpje door de komst van vinexwijk Ypenburg in tien jaar tijd zou groeien van 9.000 naar 25.000 inwoners. De gemeenteraad besloot het heel anders aan te pakken dan anders: precies zoals de Omgevingswet het nu beoogt. 

“De Omgevingswet vraagt een fundamenteel andere manier van besturen. Die hebben wij misschien wel mee helpen uitvinden”, zegt hij daarover in een inspiratiegids over participatie. Zijn hele verhaal over de aanpak in Nootdorp leest u hier.

Wilt u Ben bij uw ledenvergadering of fractievergadering uitnodigen om eens te praten over de Omgevingswet? Neem dan gerust contact met hem op via ga.de.vries@statenzh.nl