Omgevingswet op de Noordzee?

Op 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Veel gemeenten zijn al gestart met de voorbereidingen. Zij moeten straks ‘integrale ontwikkelingsplannen’ maken, waarin onder andere wonen, verkeer, recreatie, water, natuur en sociale samenhang tegelijk aan de orde komen.

“We zien nu al dat zulke plannen veel tijd en denkvermogen kosten en dat het abstractieniveau heel hoog is”, zegt VVD-Statenlid Ben de Vries. “Dat gaat dus nog wel wat vragen van gemeenten opleveren. Maar dat is niet erg. Het doel is om inwoners zo veel mogelijk bij de plannen te betrekken. Dat is het waard!” 

Tot nu toe gaan de ontwikkelingsplannen vooral over het land. Tijdens een werkbezoek aan baggermaatschappij Van Oord in Rotterdam raakte de VVD-fractie echter geïnspireerd door de Noordzee. De Vries: “Waarom zouden we niet zo’n alomvattend plan voor de Noordzee maken? Er is nu weinig sturing voor dat gebied, maar als we samenwerken met Noord-Holland en Zeeland kunnen we heel mooie ideeën uitwerken.”

De Vries denkt aan windturbineparken, onderhoudseilanden, visserijgronden, algenkwekerijen en misschien ooit een uitbreiding van Schiphol. “In de Randstad krijgen we de komende decennia steeds minder ruimte. De geschiedenis heeft geleerd dat Nederland ruimtegebrek kan oplossen door gebruik te maken van de zee. Met ons vermogen om te innoveren liggen daar enorme kansen!”  

Het college heeft inmiddels toegezegd dit idee mee te nemen in het totaalplan dat in september wordt gepresenteerd.