Nederlandse regio’s profiteren ook van EU-geld

Er zullen niet veel mensen zijn die de term ‘Europees cohesiebeleid’ kennen. Toch is het met 352 miljard euro een van de grootste posten op de begroting van de Europese Unie. Het geld is bedoeld voor de ontwikkeling van regio’s en steden in heel de EU. Ook in Nederland dus.

“De onderhandelingen over de EU-begroting van 2020 zijn nu gaande. Door de brexit, internationale veiligheid en het migratievraagstuk, wordt er waarschijnlijk veel met geld geschoven. Daardoor staat het budget voor de regio’s onder druk”, zegt VVD-Statenlid Laurine Bonnewits, voorzitter van de Werkgroep Europa van Provinciale Staten in Zuid-Holland. 

Bonnewits: “De Nederlandse provincies zetten zich in Den Haag en in Brussel in om een zo groot mogelijk deel van dit budget in te zetten voor economische groei. Het is namelijk een misverstand dat alleen de armste regio’s van Europa van het geld profiteren. Ook in Nederland hebben we er baat bij.”

De Werkgroep Europa van de provincie Flevoland organiseerde onlangs een forum over dit belangrijke onderwerp. Experts spraken daar vanuit verschillende perspectieven over actuele ontwikkelingen, kansen en risico’s. Bonnewits was er namens Zuid-Holland aanwezig en sprak van een zeer interessante avond, waarop duidelijk werd dat de provincies gezamenlijk optrekken.