De Rotterdamse haven wordt steeds duurzamer

Het belang van de haven van Rotterdam voor de economie van Zuid-Holland is gigantisch. De VVD-Statenfractie gaat er dan ook met enige regelmaat op bezoek, om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Bij het meest recente bezoek kregen de politici een rondleiding die begon op de Tweede Maasvlakte en eindigde op de RDM-campus van de Hogeschool Rotterdam. De fractie werd door Mathijs Verhagen (Programmamanager External Affairs) bijgepraat over de uitdagingen waar de haven voor staat: duurzaamheid en digitalisering.

“Je merkt aan alles dat de haven in transitie is”, vertelt VVD-Statenlid Marcel Ludema. “Ze moeten steeds meer CO2-neutraal worden. Daarom zijn ze zeer gefocust op energiebesparing en de inzet van schonere energiebronnen. Voor de provincie is interessant dat we de restwarmte uit de haven kunnen gebruiken om bijvoorbeeld huizen in de steden en de kassen in het Westland te verwarmen.”

Om te kunnen blijven concurreren met Hamburg en Antwerpen, wordt digitalisering steeds belangrijker. “De haven moet ruimte geven voor innovaties als waste-to-chemistry, biobased industrie en windturbines op zee”, zegt Ludema. 

De haven wil graag blijven groeien en de VVD steunt dat van harte. Daarom krijgen de verbindingen van de haven met het achterland prioriteit.