Floor Vermeulen voorgedragen als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2019

Woord van de voorzitter

Floor Vermeulen is vandaag voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker voor de VVD in Zuid-Holland. In 2019 zijn er Provinciale Statenverkiezing. Het regiobestuur van de VVD draagt Floor voor als lijsttrekker voor die verkiezingen. In de afgelopen vier jaar heeft Floor als Gedeputeerde veel bereikt om Zuid-Holland nog beter te maken. Hij heeft bewezen dat hij het vertrouwen van kiezers waard is. Hij legt helder uit waar hij voor staat en doet dat op een empathische manier. Op die manier weet Floor VVD-standpunten duidelijk te verwoorden en daar steun voor te krijgen. Als Gedeputeerde maakt hij vervolgens waar wat hij zegt.

Het regiobestuur is van mening dat Floor Vermeulen ook tijdens de volgende verkiezingen de juiste persoon op de juiste plaats is. Hij brengt bestuurlijke continuïteit en zoekt tegelijkertijd steeds naar vernieuwing. Zuid-Holland ligt op een stevige liberale koers en dat moet ook de volgende vier jaar zo blijven!

Pauline Bouvy-Koene
Voorzitter

Reactie Floor Vermeulen

Nederland is een sterk land. Steeds meer mensen merken dat het goed gaat, ook in Zuid-Holland. Met de economie, met de werkgelegenheid, met de woningmarkt. Maar juist als het goed gaat, hebben we een opdracht. We moeten zorgen dat onze provincie bereikbaar blijft en dat mensen niet vast staan in de file of opgepropt in het OV zitten. Dat mensen een betaalbaar huis kunnen kopen of huren en onze steden veilig en leefbaar blijven. Dat de energierekening ook in de toekomst betaalbaar blijft. Dat zoetwater beschikbaar blijft voor onze inwoners en onze bedrijven. Dat ondernemers de ruimte hebben om hun bedrijf uit te breiden als die kans zich voordoet. Dat onze boeren en tuinders gezond voedsel kunnen blijven produceren. Dat de Rotterdamse haven dé haven van Europa blijft. 

En er is werk aan de winkel, want hier moeten we vandaag al mee aan de slag! De VVD doet dat ook. Mark Rutte voorop. In het kabinet, in veel gemeenten, maar ook in de provincie. En daar willen we vol energie mee door. Nu niet op de rem gaan staan, maar een versnelling  hoger.

Het is een grote eer om weer lijsttrekker te mogen zijn voor de VVD in Zuid-Holland. Samen gaan we zorgen dat de VVD ook de komende vier jaar in de provincie, in de waterschappen én in de Eerste Kamer ons land nog mooier kan maken. VVD’ers houden van samen aanpakken. Met een zo groot mogelijke fractie in Provinciale Staten wil ik dat de komende vier jaar blijven doen. Daarvoor gaan we eerst met elkaar campagne voeren. Ik heb er enorm veel zin in om met alle kandidaten en vrijwilligers samen die klus te klaren. Ik hoop op uw steun te mogen rekenen. Voor de toekomst van Zuid-Holland. Voor de toekomst van Nederland.

Floor Vermeulen,
Kandidaat-lijsttrekker

Zet cookies aan om de video te tonen.