Zuid-Holland doet wat met zijn geld

Al enkele jaren vraagt de VVD-Statenfractie aandacht voor de zak met geld die de provincie Zuid-Holland achter zich aansleept. Telkens bleef er een groot bedrag over, terwijl dat beter had kunnen worden besteed in het belang van de inwoners. Bij de najaarsnota van 2018 bleek dat het provinciebestuur geluisterd heeft.

“Met name door de groeiende economie blijft er opnieuw een bedrag over, maar het is minder groot dan de afgelopen jaren”, zegt VVD-Statenlid Jan-Paul van Staalduinen. “Het college laat weten dat de aanpak ‘Voorspellen, Versnellen en Vertellen’ resultaat oplevert. Dat is de aanpak die in gang is gezet na onze kritiek op het structurele overschot.”

Van Staalduinen vindt wel dat het college zichzelf tekort doet: “Wij hadden graag gezien wat die concrete resultaten van de aanpak dan zijn. Welke acties zijn eruit voortgekomen en wat hebben ze opgeleverd? Gelukkig heeft de gedeputeerde toegezegd dat er in de jaarrekening een analyse over wordt opgenomen. Zo kunnen we zien wat er precies met dat geld voor de mensen in Zuid-Holland is gedaan.”

De VVD-fractie kon instemmen met de najaarsnota en de bijbehorende stukken.