2019: jaar van verkiezingen!

Op 13 oktober jl. heeft de ALV het verkiezingsprogramma voor de provincie Zuid-Holland vastgesteld. Het is een inhoudelijk goed en ‘vergroend’ programma geworden, waaraan door een grote groep vrijwilligers o.l.v. Jan Anthonie Bruijn is gewerkt. Het aantal amendementen viel erg mee; ik concludeer daaruit dat er klare taal is geschreven!

Op 17 november gaat het om en over de poppetjes. Wie mogen dit programma uitvoeren? Er heeft zich gelukkig een grote groep van kandidaten gemeld. Met iedereen is gesproken door de kandidaatstellingscommissie o.l.v. Ard van der Steur. De commissie geeft binnenkort haar advies aan het Regiobestuur en conform de regels zal het bestuur die lijst ruim voor de ALV openbaar maken. De lijsttrekker is bekend: Floor Vermeulen. Hij en zijn team zullen de komende vier jaar het liberale geluid van Zuid-Holland laten horen, waarbij ik uiteraard hoop dat we dat opnieuw vanuit een positie in Gedeputeerde Staten kunnen doen. 

Na- en voorjaar zullen in het teken staan van de campagnes. We stropen onze mouwen weer op, want niets is mooier dan een Zuid-Holland waarin de VVD de grootste partij is.