VVD Zuid-Holland stelt kandidatenlijst vast

Op 17 november is tijdens een druk bezochte ALV III de definitieve kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 vastgesteld.

Voorzitter van de commissie Ard van der Steur lichtte de lijst toe waarbij hij het hoge kwaliteitsniveau van de kandidaten prees. Enige zorg is er over de weinige kandidaten uit het zuidelijk deel van Zuid-Holland en het platteland. Er zijn met alle kandidaten goede gesprekken gevoerd wat geresulteerd heeft in een helder onderbouwd advies aan het regiobestuur. Het bestuur van de Regio Zuid-Holland heeft het advies van de commissie overgenomen. De ruim 250 aanwezige leden hebben met instemming gereageerd op de lijst. Het lukte tijdens de spannende stemmingen alleen Mirjam Nelisse een plaatsje op de lijst omhoog te klimmen, van 11 naar 10. De lijst is verder conform het advies vastgesteld.

Nu het verkiezingsprogramma klaar is en de lijst vastgesteld kan de campagne starten. Alle kandidaten, bestuur en vrijwilligers staan in de startblokken want Zuid-Holland verdient een grote VVD-fractie!