Blije bijen

Het gaat niet goed met de insecten in Nederland, en zeker niet met de bijen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de hoeveelheid insecten afneemt. De provincie Zuid-Holland probeert daarom met het inzaaien van speciale kruiden en bloemen de leefomgeving voor bijen te verbeteren.

“Insecten zijn ontzettend belangrijk, bijvoorbeeld voor de bestuiving en bevruchting van groenten en fruit”, zegt VVD-Statenlid Mirjam Nelisse. “De provincie doet al een paar jaar een proef met het creëren van een aantrekkelijk landschap voor bijen. Die aanpak willen ze nu uitbreiden naar heel Zuid-Holland en dat steunen wij van harte.”

Het plan van de provincie brengt vooralsnog geen kosten met zich mee. Nelisse ziet wel een risico: “De kruiden en bloemen voor de bijen kunnen ook in weides met vee terechtkomen. De VVD heeft daarom de toezegging gekregen dat er geen planten worden ingezaaid die schadelijk of giftig zijn voor vee. Want we willen natuurlijk niet dat koeien, schapen, geiten en paarden ziek worden of zelfs doodgaan.”