De toekomst van onze kust ziet er mooi uit

De provincie Zuid-Holland is al enige tijd bezig met de toekomst van de kust. Tot nu toe was de VVD daar kritisch over: het ontbrak volgens de fractie aan een echte visie, waarin alle belangrijke elementen waren meegenomen. In de nieuwste versie van het plan heeft de provincie daarin grote stappen gezet.

“Het is nu echt een totaalplaatje”, zegt VVD-Statenlid Laurine Bonnewits tevreden. “Veiligheid, zoetwatervoorziening, recreatie, natuur en economie komen allemaal aan de orde. Zo wordt er recht gedaan aan het grotere geheel.”

De VVD had enkele kleine kanttekeningen bij het concept. De fractie is vooral benieuwd naar de reactie vanuit het Provinciaal Overleg Kust (POK). Daarin zijn alle betrokken partijen, van de horeca tot natuurorganisaties en van Rijkswaterstaat tot de ANWB, vertegenwoordigd.