Overvol ondergronds elektriciteitsnetwerk baart VVD zorgen

Het Zuid-Hollandse leidingnet voor elektriciteit (het ‘grid’) is overvol. Als gevolg daarvan wordt op veel plaatsen geen toestemming meer gegeven voor zonnevelden of andere projecten die elektriciteit produceren. De Statenfractie van de VVD maakt zich daar grote zorgen over.

Een groot deel van het grid ligt langs de provinciale wegen. “Op sommige plaatsen kan er geen kabeltje meer bij”, schetst VVD-Statenlid Marijke van Dobben de Bruijn de urgentie van het probleem. “Elke vorm van energie, of het nu duurzaam is of niet, heeft een goed functionerend stelsel voor opslag en transport nodig. Dat is er in Zuid-Holland op dit moment simpelweg niet.”

Van Dobben de Bruijn vindt het vreemd dat de provincie inwoners en bedrijven aanmoedigt om windturbineparken en zonnevelden aan te leggen, terwijl het grid die extra capaciteit helemaal niet aankan. “Dat lijkt me niet verantwoord. Bovendien heeft de provincie zelf plannen voor een warmterotonde, om restwarmte over Zuid-Holland te verdelen. Ik vraag me af of er is nagedacht over het buizenstelsel dat daarvoor nodig is.”

De VVD wil actie van het college. Van Dobben de Bruijn: “Laten we beginnen met een lijst van knelpunten in het netwerk te maken. Daarnaast verwacht ik dat de provincie contact zoekt met het Rijk, gemeenten en energiemaatschappijen om samen een oplossing te zoeken. Dit probleem is te groot om alleen aan te pakken.”