Tijd om de balans op te maken

Op 20 maart van dit jaar gaan de inwoners van Zuid-Holland weer naar de stembus. Dat betekent dat de coalitie van VVD, CDA, D66 en SP de vier jaar alweer bijna heeft volgemaakt. Als de VVD-fractie de balans opmaakt, dan is er genoeg om trots op te zijn, maar zijn er ook nog veel open eindjes.

“Het college en alle keihard werkende ambtenaren verdienen een compliment voor de manier waarop het coalitieakkoord is uitgevoerd”, zegt VVD-Statenlid Marijke van Dobben de Bruijn. “Zulke plannen zien er altijd prachtig uit op papier, maar het gaat erom of en hoe ze worden uitgevoerd. Daar kunnen we grotendeels tevreden over zijn.”

Toch waakt de VVD ervoor om nu achterover te leunen. Van Dobben de Bruijn: “Hoeveel we ook gedaan hebben op het gebied van bereikbaarheid, economie en duurzaamheid, nu moeten we doorzetten. Anders loop je meteen alweer achter de feiten aan. Er komen allerlei uitdagingen op ons af. De bodemdaling zet door, we hebben nog niet de perfecte oplossing voor duurzame energie en het verkeer in de Randstad loopt vast, om maar eens wat te noemen. Daar moeten we volop mee aan de slag.”

Zuid-Holland nam zich voor om ‘slimmer en sterker’ te besturen. Dat is gelukt, constateert de VVD. Van Dobben de Bruijn: “Het is onze taak als volksvertegenwoordigers om te kijken naar wat er nog niet goed gaat. Maar als je van een afstandje kijkt, dan is er veel bereikt. Dat mogen we ook weleens uitspreken.”