Oplossing geluidsoverlast Voorschoten in zicht

De provincie Zuid-Holland moet maatregelen nemen die de geluidsoverlast van de Rijksweg A4 in Voorschoten daadwerkelijk verminderen. Provinciale Staten hebben het college daartoe opdracht gegeven. 

In juli vorig jaar besloten de Staten om 300.000 euro vrij te maken voor het planten van extra bomen en struiken, naast het groen dat al herplant wordt vanwege de aanleg van de RijnlandRoute. Tijdens een werkbezoek aan de bewoners van Voorschoten langs de A4 heeft de VVD-fractie echter kunnen vaststellen dat de overlast zodanig is dat bomen en struiken niet voldoende zullen zijn. Ook andere fracties zijn inmiddels tot die overtuiging gekomen. Hierbij speelt mee dat de A4 verder verbreed zal worden.

Een breed gesteunde motie heeft het college nu de opdracht gegeven in juni met een voorstel te komen. Over twee jaar moeten de geluidswerende voorzieningen gerealiseerd zijn. VVD-fractievoorzitter Tiemen Brill: “Het is vrij ingewikkeld en de provincie moet daarvoor met allerlei partijen in gesprek. Maar het belangrijkste is dat een oplossing nu in zicht is.”