VVD neemt met respect kennis van aftreden gedeputeerde Weber

De VVD-Statenfractie heeft respect voor de beslissing van gedeputeerde Han Weber (D66) om per direct af te treden. De VVD herkent zich in de woorden van Commissaris van de Koning Jaap Smit, die Weber kenschetste als een integere en plezierige gedeputeerde. Hij treedt voortijdig af omdat de provinciale organisatie een belangrijk advies over “het warmteproject” niet met hem deelde. Daardoor kon hij Provinciale Staten niet volledig informeren.

“Het is een principiële keuze om de politieke verantwoordelijkheid te nemen en terug te treden. De Staten moeten immers tijdig over alle informatie kunnen beschikken om in dit belangrijke dossier gewogen beslissingen te kunnen nemen”, zegt VVD-Statenlid Erwin Hoogland. “Het is droevig dat we op deze manier een kundige en plezierige bestuurder verliezen die zich vele jaren heeft ingezet voor de provincie.”