Jon Hermans-Vloedbeld en Sjoerd Vollebregt brengen verslag uit

Op 17 juni jl. heeft VVD-fractievoorzitter Floor Vermeulen namens alle fractievoorzitters in Provinciale Staten in Zuid-Holland aan Jon Hermans-Vloedbeld en Sjoerd Vollebregt gevraagd om op te treden als informateur en co-informateur voor een nieuw te vormen college van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland. Inmiddels hebben zij na twee weken hun eindverslag aangeboden. Zij raden aan formatiegesprekken aan te gaan met VVD, CU en SGP, GroenLinks, PvdA en CDA. Als tweede voorkeur geven zij een combinatie met VVD, CU en SGP, D66, PvdA en CDA. Het advies en beide voorkeuren zijn gebaseerd op gesprekken met alle fracties in Provinciale Staten. Beide combinaties kunnen rekenen op een meerderheid van 28 zetels in de Staten. 

De VVD zal nu het initiatief nemen om op basis van het advies formatiebesprekingen aan te gaan. Dan zal ook moeten blijken welke combinatie tot de vorming van een college kan komen.