VVD, ChristenUnie&SGP, GroenLinks, PvdA en CDA beginnen formatiebesprekingen

De vorming van een nieuw college in Zuid-Holland is in een volgende fase beland. VVD, ChristenUnie&SGP, GroenLinks, PvdA en CDA zijn formatiebesprekingen aangegaan. 

Daarmee is de informatie onder leiding van informateur Jon Hermans-Vloedbeld en co-informateur Sjoerd Vollebregt afgerond. Zij boden onlangs hun eindverslag aan, waarin werd voorgesteld de besprekingen met de genoemde partijen te beginnen. Hermans-Vloedbeld treedt op verzoek van de vijf fracties in de komende fase ook op als formateur. 

“In de formatie zal voortgang moeten worden geboekt”, zegt fractievoorzitter Floor Vermeulen van de VVD Zuid-Holland. “Maar de fracties willen ook nadrukkelijk een zorgvuldig proces doorlopen. Er zal met energie en vertrouwen gewerkt worden aan de voordracht van een nieuw college vlak na het reces. Wij zijn verheugd dat Jon Hermans-Vloedbeld bereid is dat proces te begeleiden.”

Na de Provinciale Staten-verkiezingen in maart werd onder leiding van informateur Hans Wiegel eerst geprobeerd een college met Forum voor Democratie te vormen. Ondanks een positieve en constructieve houding van de VVD strandde die poging. Door nu de gesprekken met ChristenUnie&SGP, GroenLinks, PvdA en CDA aan te gaan, wil de VVD verantwoordelijkheid nemen voor een stabiel provinciebestuur in Zuid-Holland.