Provinciaal besluit over Decathlon gaat alleen over Schiedam

De provincie Zuid-Holland moet de weg vrijmaken voor de vestiging van een Decathlon-conceptstore in Schiedam. Een meerderheid van Provinciale Staten wil dat de gemeente Schiedam daar toestemming voor krijgt. Dit besluit gaat uitsluitend over Schiedam. Het is absoluut niet de bedoeling om de deur nu overal in Zuid-Holland open te zetten voor grote winkels buiten de bebouwde kom.

“Onze fractie heeft dit besluit zeer zorgvuldig genomen”, zegt VVD-Statenlid René van Hemert. “Het gaat om een specifieke situatie. Op Sportpark Harga in Schiedam wordt straks niet zomaar een grote winkel neergezet. In het plan zijn er ook sportvelden aanwezig, zodat de gekochte spullen meteen in de praktijk getest kunnen worden. Door de omvang van de sportvelden is dat try-and-buy-principe niet mogelijk in de winkelcentra die er al zijn.”

De komst van Decathlon naar Sportpark Harga is goed voor de werkgelegenheid en is bovendien een impuls voor sport en gezondheid. Van Hemert. “Dat belang weegt voor ons zwaarder dan het strikt volgen van de provinciale regels. Daarom verlenen we in dit bijzondere geval ontheffing.”

De Raad van State had besloten dat de provincie het ontheffingsverzoek van Schiedam opnieuw moest beoordelen. De hoogste rechter vindt daarbij slechts twee criteria relevant: het risico op onaanvaardbare leegstand en het risico op verslechtering van de leefbaarheid van het centrum.

“In alle rapporten die inmiddels zijn opgesteld heeft de provincie niet aangetoond dat die risico’s er zijn”, benadrukt VVD-Statenlid Laurine Bonnewits. “Dit plan is goed voor de economie, maar het gaat niet alleen om geld. Mensen van alle leeftijden worden door het organiseren van allerlei evenementen uitgedaagd om te gaan sporten. Bovendien wordt samenwerking met een nabijgelegen school gezocht. Genoeg reden voor de provincie om haar nek uit te steken.”