Provincie gaat subsidies uitgebreider toelichten

Als de provincie Zuid-Holland subsidies uitdeelt, krijgen Provinciale Staten daar voortaan meer informatie over. De VVD vond de toelichting te summier en kreeg steun van bijna alle andere fracties.

“Wij vinden het heel belangrijk om zorgvuldig met belastinggeld om te gaan”, zegt VVD-Statenlid Sabrina van der Lubbe. “Daarom willen we dat altijd duidelijk is wat we met de subsidie willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten.”

De provincie gaat nu bij iedere subsidie aangeven wat de maatschappelijke baten zijn, of er alternatieven zijn overwogen en hoe de financiële onderbouwing eruitziet.