Geen overhaaste handtekening onder Klimaatakkoord

De VVD in Zuid-Holland staat welwillend tegenover het Klimaatakkoord, maar wil het niet ondertekenen zonder de tijd te krijgen er zorgvuldig naar te kijken. De fractie kreeg steun van een meerderheid om de beslissing pas in november te nemen.

“Het Klimaatakkoord is een van de belangrijkste thema’s waar wij de komende jaren mee te maken krijgen. Daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. Vooral omdat wij ervoor willen zorgen dat het voor onze inwoners betaalbaar en uitvoerbaar blijft”, zegt VVD-Statenlid Laurine Bonnewits. “Zo’n belangrijke beslissing mogen wij niet overhaast in anderhalve week nemen.”

De VVD heeft namelijk nog veel vragen over de gevolgen van het akkoord voor Zuid-Holland. Bonnewits: “De kosten zijn nog lang niet in beeld. Daar moeten wij echt duidelijkheid over hebben. Maar ook de kansen van het akkoord zijn nog niet goed geanalyseerd. Wij willen goede verdienmodellen en duidelijke businesscases zien, zodat onze provincie er zoveel mogelijk van kan profiteren.”

Bonnewits benadrukt dat de VVD Zuid-Holland de ambities van het Klimaatakkoord begrijpt en steunt. “Ook wij willen onze planeet schoon doorgeven aan volgende generaties. Maar we tekenen niet bij het kruisje en we geven geen blanco cheque. Wij vertegenwoordigen de inwoners van Zuid-Holland, dus wij moeten de regie houden over wat er in Zuid-Holland gebeurt.”