Houd het Volkerak-Zoommeer zoet

Van boeren tot natuurorganisaties en van sportvissers tot vogelaars: een zeer brede groep mensen en organisaties is het erover eens dat het Volkerak-Zoommeer zoet moet blijven. In een gezamenlijk actiecomité hebben zij een brandbrief geschreven. VVD en ChristenUnie&SGP in Zuid-Holland delen de zorgen.

De plannen van het Rijk om het meer zout te maken zijn ooit ontstaan vanwege problemen met blauwalg. “Maar die problemen zijn sterk afgenomen, dus het is zeer de vraag of verzilting nog wel nut heeft”, zegt Karima Bouchtaoui, woordvoerder Water van de VVD-Statenfractie en voormalig lid van het waterschap. “Sterker nog, op dit moment lijken er veel meer argumenten te zijn om het meer zoet te houden.”

Bouchtaoui wijst erop dat voldoende zoet water elke dag noodzakelijk is voor ons drinkwater, onze economie en onze natuur. “Door extreme periodes van droogte moeten we heel zuinig zijn op het zoet water dat we hebben. Daar vragen we als VVD niet voor niets al jaren aandacht voor. Het Volkerak-Zoommeer is een belangrijk drinkwaterreservoir, een cruciale buffer voor de boeren en een uniek natuurgebied.”

VVD en ChristenUnie&SGP willen dat de provincie gaat overleggen met het Rijk, de provincie Zeeland, de waterschappen én het actiecomité. Bouchtaoui: “Als blijkt dat de plannen om het meer zout te maken verouderd zijn, dan moeten ze van tafel.”

Het Natura2000-gebieden Volkerak-Zoommeer liggen in Zuid-Holland en Zeeland. De Zuid-Hollandse Statenfracties van VVD en ChristenUnie&SGP beperken zich in hun vragen aan het college tot het Zuid-Hollandse deel: Krammer-Volkerak gebied #114.