Provincie moet motie over Decathlon uitvoeren

De VVD in Zuid-Holland is teleurgesteld dat het provinciebestuur niet luistert naar een meerderheid van Provinciale Staten. Het college weigert een ontheffing te verlenen voor de vestiging van een Decathlon op Sportpark Harga in Schiedam, terwijl Provinciale Staten eerder een motie aannam met die opdracht.

"Het college moet de motie gewoon uitvoeren", zegt VVD-Statenlid Laurine Bonnewits. "Wij willen hier zo snel mogelijk over in debat." Het onderwerp staat inmiddels op de agenda voor de Statenvergadering van volgende week.