Minder files betekenen pas echt minder stikstof

Het besluit van het kabinet om de maximumsnelheid naar 100 te verlagen, is een kortetermijnoplossing. Als we op lange termijn echt minder stikstof willen uitstoten, moeten we de files aanpakken. Dat zei VVD-fractievoorzitter Erwin Hoogland woensdag bij de Zuid-Hollandse Algemene Beschouwingen.

Hoogland is optimistisch over de mogelijkheid om het aantal files in Zuid-Holland te verminderen. “De VVD wil investeren in alle vormen van vervoer. Luisteren naar de behoefte van onze inwoners en maatwerk leveren. Digitalisering gebruiken om beter te informeren, meer ongelijkvloers bouwen, meer overstappunten creëren. Als we traditioneel denken, krijgen we het niet voor elkaar. We zullen innovatief moeten zijn.”

Optimisme en innovatie vormden de rode draad in het betoog van de VVD-fractievoorzitter. “We leven in de digitale revolutie. Dat heeft gevolgen voor onze economie, leefomgeving en veiligheid. Op weg naar de toekomst moeten we de gebaande paden loslaten. Samenwerken, altijd met ruimte en respect voor elkaars geluid, en vervolgens doorpakken.”

Hoogland spoorde het college aan meer vaart te maken met de uitvoering van projecten op het gebied van onder meer infrastructuur, woningbouw en de energietransitie. “Het is tijd voor een hogere versnelling. Beleid en regels die belemmeren, moeten worden afgeschaft. Zij zijn niet nuttig, en zelfs schadelijk voor onze toekomst.”