Jongeren denken mee met provincie

Zuid-Hollandse Statenleden kregen onlangs hulp uit bijzondere hoek. Tijdens het provinciaal Jeugddebat van de Nationale Jeugdraad (NJR) luisterden zij naar de plannen van jongeren op het gebied van privacy, wegen, de brexit en stikstof. Namens de VVD was vicefractievoorzitter Laurine Bonnewits vertegenwoordigd.

“Voor veel jongeren is dit de eerste kennismaking met de politiek”, vertelt Bonnewits enthousiast. “Het is dan ook geen wedstrijd, maar een laagdrempelige manier om mee te denken over politieke thema’s. Het was zeer geslaagd.”

Bonnewits was onder de indruk van de kennis die de jongeren al hebben. “Ze waren erg goed op de hoogte en kwamen ook met goede oplossingen. Ik ga bijvoorbeeld hun idee voor Eerste Hulp Bij Brexit (EHBB) aandragen bij het provinciale Brexit-loket.”

Bonnewits heeft met de jongeren afgesproken om verder te praten over data en privacy. “Zij maken zich terecht grote zorgen over misbruik van data en hebben het gevoel dat jongeren daar te weinig over weten. Daarom willen zij dat er meer aandacht voor is in het onderwijs. Dat ga ik zeker met de onderwijswoordvoerders van de VVD in de Tweede Kamer bespreken.”