Strijd om Decathlon in Schiedam nog niet gestreden

De VVD in Zuid-Holland geeft de komst van een vestiging van Decathlon in het Schiedamse Sportpark Harga nog niet op. Het provinciebestuur weigert nog altijd een ontheffing te verlenen, maar de VVD-fractie komt bij een later debat opnieuw op de kwestie terug.

“Voor ons is de motie waarin wij oproepen om een ontheffing te verlenen nog niet afgedaan”, zegt VVD-Statenlid Laurine Bonnewits. “Wij begrijpen de argumenten van het college, maar we zijn het er niet mee eens.”

Op woensdag belandde het debat in een impasse. De motie wordt daarom opnieuw besproken als het detailhandelsbeleid en het ontheffingsbeleid in het algemeen op de agenda staan. Bonnewits: “Dan kunnen we er dieper op ingaan. Wij willen dat er dan heldere keuzes worden gemaakt, zodat voor iedereen duidelijk is hoe we in Zuid-Holland met dit soort kwesties omgaan. En hopelijk leidt dat alsnog tot groen licht voor Decathlon in Schiedam.”