Volkerak-Zoommeer blijft zoet!

Het Volkerak-Zoommeer blijft zoet. Het kabinet heeft tot grote blijdschap van de VVD besloten af te zien van de plannen om het meer zout te maken. 

Remco Dijkstra, VVD-woordvoerder Water in de Tweede Kamer, is tevreden over die beslissing. “Het is belangrijk dat we goed omgaan met de belastingcenten van Nederlanders en allerlei wensen voor natuurontwikkeling opnieuw tegen het licht durven te houden. Daardoor zien we nu in dat zout water hier juist veel nadelen oplevert voor de natuur en dat innovatie uitkomst biedt. Bovendien hebben de twee recente droge zomers wel aangetoond dat voldoende zoet water essentieel is.”

Ook het Zuid-Hollandse VVD-Statenlid Karima Bouchtaoui is blij. “Als we dit belangrijke watergebied zouden verzilten, zou een cruciale zoetwaterbuffer verloren gaan. Een zoet Volkerak-Zoommeer is belangrijk voor ons drinkwater, voor onze boeren en voor onze natuur.” 

Bouchtaoui had samen met ChristenUnie&SGP aan het Zuid-Hollandse provinciebestuur gevraagd om het Rijk van een zoet Volkerak-Zoommeer te overtuigen. Dat bleek niet nodig: het kabinet was er zelf al van overtuigd geraakt.