VVD verwacht actie van provincie tegen files Zuid-Holland

De VVD in Zuid-Holland wil dat er snel actie wordt ondernomen tegen de almaar groeiende files in de provincie. Het wegennet is overvol en het verkeer dreigt volledig vast te lopen.

“In de top-5 van files staan zowel bij de A-wegen als de N-wegen drie Zuid-Hollandse wegen”, zegt fractievoorzitter Erwin Hoogland op basis van een onderzoek van de ANWB. “De rek is uit ons wegennet en alle alternatieven in de spits zijn uitgeput.”

Er zijn verschillende verklaringen voor de fileproblematiek in Zuid-Holland, zoals een toename van het regionale verkeer, openingstijden van bruggen en gelijkvloerse kruisingen. Hoogland: “Ongelijkvloerse kruisingen zijn een deel van de oplossing. De VVD wil dat de provincie met het Rijk gaat overleggen over de mogelijkheden om er daar meer van aan te leggen.”

Ook de bouw van grote woonwijken is een oorzaak van files. Hoogland: “Bij de aanleg van nieuwe wijken moet voortaan ook altijd gezorgd worden voor een goede ontsluiting. Dat is bijvoorbeeld in Westergouwe bij Gouda en Leidschenveen bij Den Haag onvoldoende gebeurd.”

De VVD benadrukt dat de bestrijding van files prioriteit moet hebben. Hoogland: “Vanwege de bereikbaarheid, maar ook vanwege het milieu. In zijn rapport heeft Johan Remkes niet voor niets aangegeven dat het oplossen van de files het grootste effect heeft op de uitstoot van stikstof. We helpen dus de automobilist én de natuur.”


Lees in de bijlage hieronder de schriftelijke vragen van de VVD.