Provincie kan waar nodig ondersteunen in aanpak coronacrisis

In de coronacrisis waarin Nederland is beland, heeft de landelijke overheid vanzelfsprekend de leiding. Als de provincie op wat voor manier dan ook een bijdrage kan leveren, dan moet Zuid-Holland daar meteen klaar voor staan.

VVD-Statenlid Peter van Waaij: “Bij alle keuzes die gemaakt worden, staat de gezondheid en veiligheid van mensen voorop. Tegelijkertijd zien we nu al de gevolgen voor de economie. Wij zijn blij met het sterke noodpakket dat het kabinet heeft aangekondigd om bedrijven overeind te houden en banen te behouden.”

De provincie lijkt vooral te kunnen helpen door te informeren, beheersen en handhaven. Van Waaij: “Als wij zorginstellingen, veiligheidsregio’s of lokale en regionale overheden kunnen ondersteunen, dan moeten we meteen in actie komen.”

De VVD wil ook dat vitale en kritieke onderdelen van de provincie, zoals controlesystemen voor bruggen en andere infrastructuur, scherp in de gaten worden gehouden door het college. Van Waaij: “We kunnen niet genoeg benadrukken hoeveel waardering we hebben voor de mensen die in de vitale sectoren werken. Zij doen geweldig werk en verdienen onze aandacht en steun.”