Zorgen VVD over gevolgen van verbod op chemische gewasbeschermingsmiddelen

De VVD is bezorgd over het besluit van de provincie Zuid-Holland om chemische gewasbeschermingsmiddelen te verbieden in de (agrarische) natuur. De fractie vraagt zich af of er wel voldoende onderzoek is gedaan naar de gevolgen.

“De middelen waar het om gaat zijn erg belangrijk bij de bestrijding van schadelijk onkruid”, zegt VVD-Statenlid Mirjam Nelisse. “Wij vragen ons af hoe het college dit onkruid denkt aan te pakken. Dat verspreidt zich namelijk naar voedselgewassen en vermindert de opbrengst daarvan.”

Nelisse betwijfelt of het besluit in overleg met de agrarische sector is genomen. “Terwijl we het agrarisch natuurbeheer wel samen met boeren doen. Met dit soort maatregelen loop je het risico dat zij afhaken.”

Agrarisch natuurbeheer zorgt voor meer biodiversiteit en een aantrekkelijke leefomgeving. Nelisse: “Ik vraag me sterk af of het voordeel van een verbod in dit geval wel opweegt tegen de nadelen. Het zou zonde zijn als agrarisch natuurbeheer verdwijnt of vermindert.”