Arbeidsmigranten verdienen een fatsoenlijke woning

Arbeidsmigranten in Zuid-Holland hebben net als ieder ander recht op een fatsoenlijke woning. De VVD-Statenfractie vindt het daarom onacceptabel dat zij geen of slechte huisvesting hebben. De VVD heeft daarom een motie van de SP ondertekend.

“Veel Zuid-Hollandse bedrijven kunnen niet zonder arbeidsmigranten”, zegt VVD-Statenlid Karima Bouchtaoui. “Ze zijn ontzettend belangrijk voor onze economie. Het gaat bijvoorbeeld om havenwerkers, bouwvakkers en schoonmakers. Mensen die ons helpen dus. Ieder mens verdient een nette woning en zij ook.”

Bouchtaoui benadrukt dat niet alle uitzendbureaus en verhuurders over één kam kunnen worden geschoren. “De meesten gaan keurig met hun mensen om. Maar we zien in onze provincie uitwassen die echt schandalig zijn. Piepkleine en brandonveilige hutjes, waar migranten dan ook nog eens de hoofdprijs voor moeten betalen. Dat is niet beschaafd en dat mogen we niet toestaan.”

Provinciale Staten hebben in ruime meerderheid voor de motie gestemd. Het provinciebestuur moet nu met spoed in gesprek gaan met alle betrokken partijen, om een structurele en menswaardige oplossing te vinden. Zelf gaat Bouchtaoui de komende tijd praten met lokale VVD-fracties en ondernemers om te kijken hoe de provincie kan helpen.