Effecten coronacrisis al zichtbaar in Najaarsnota provincie

De VVD in Zuid-Holland is tevreden over de ‘nette en leesbare’ Najaarsnota van de provincie. De effecten van de coronacrisis zijn daarin al enigszins zichtbaar, waardoor sommige ambities vertraging oplopen.

“Dat is logisch. Sterker nog: volgend jaar verwachten we nog veel grotere gevolgen. Het is dus maar de vraag of de posten die nu zijn doorgeschoven dan wel gerealiseerd kunnen worden”, zegt VVD-Statenlid Sabrina van der Lubbe. “Daar zullen we in de begroting ook rekening mee moeten houden.”

Van der Lubbe vroeg bij de behandeling van de Najaarsnota extra aandacht voor wonen. “Wij willen de bouw van betaalbare koop- en huurwoningen de komende jaren zoveel mogelijk versnellen. De woningnood in Zuid-Holland is echt heel hoog. De provincie moet 230.000 woningen bouwen voor 2030. Dat is een ambitie die geen vertraging mag oplopen.”