Zuid-Holland begint de waarde van toerisme in te zien

De VVD is verheugd dat de provincie Zuid-Holland er actief werk van begint te maken om toerisme te ontwikkelen. De toerismesector krijgt daarmee de erkenning die hij gezien de waarde voor de provincie verdient.

“Voor de coronacrisis leverde toerisme een steeds grotere bijdrage aan onze economie”, zegt VVD-Statenlid Rense Weide. “Maar het is meer dan dat. Als je toerisme ontwikkelt en bevordert kun je ook op andere gebieden profiteren. Denk aan bereikbaarheid en werkgelegenheid, maar ook aan de culturele sector.” 

Zuid-Holland ziet die waarde nu ook en is daarom bezig daadwerkelijk toerismebeleid te maken. Weide: “Speerpunt van de provincie is het vinden van een ideale balans. Wij vinden dat een goede aanpak. Aan de ene kant wil je meer toeristen binnenhalen en de sector de kans geven geld te verdienen, maar aan de andere kant wil je voorkomen dat het een te grote impact op de leefomgeving van mensen heeft.”

De VVD begrijpt dat het voor bedrijven die het van toeristen moeten hebben een heel zware periode is. Weide: “Daarom is het des te belangrijker dat zij in de provincie nu een echte partner krijgen, die actief met de sector meedenkt.”

Ondermijning op vakantieparken

Tijdens de Statenvergadering over het toerismebeleid vroeg de VVD-fractie ook aandacht voor ondermijnende criminaliteit, onder andere op (verouderde) vakantieparken en in hotels. De gedeputeerde zegde toe om aan de slag te gaan met de bestrijding daarvan, voor zover de provincie de middelen heeft om dat te doen. 

Weide: “Het is in ieder geval goed om deze problematiek te bespreken met de vier veiligheidsregio’s in Zuid-Holland en met de toeristische sector. Ook zij zijn erbij gebaat dat er een einde komt aan deze praktijken.”