Beperk overlast door werkzaamheden af te stemmen

Werkzaamheden aan bijvoorbeeld wegen en bruggen zorgen altijd voor overlast, maar ze zijn nu eenmaal noodzakelijk. Als provincie, Rijk en gemeente tegelijk aan de slag gaan, ontstaat er echter onnodig veel overlast. De VVD in Zuid-Holland wil dat de overheidslagen hun planning zo veel mogelijk op elkaar afstemmen.

“Laatst is bij mij in Leiderdorp ternauwernood een verkeersinfarct voorkomen”, zegt VVD-Statenlid Herbert Zilverentant. “Werkzaamheden aan een brug en onderhoud aan een weg zouden tegelijkertijd plaatsvinden, maar zijn een weekend uit elkaar getrokken. Als de provincie structureel haar planning bespreekt met het Rijk en de betrokken gemeente, scheelt dat veel ellende.”

Het college heeft de oproep van de VVD omarmd. VVD-gedeputeerde Floor Vermeulen (verkeer en vervoer): "Met het grote programma Bereikbaar Zuid-Holland willen minister Cora van Nieuwenhuizen en ik ervoor zorgen dat de enorme onderhoudsprojecten en de nieuwbouw bij bijna alle snelwegen in Zuid-Holland zo soepel mogelijk verlopen."