Algemene beschouwingen in coronatijd: VVD kijkt met vertrouwen naar de toekomst

We leven op een prachtig plekje op aarde, maar dat plekje is tegelijkertijd heel kwetsbaar. Dat zei VVD-fractievoorzitter Erwin Hoogland woensdag tijdens de algemene beschouwingen van de provincie Zuid-Holland. Onder andere de pandemie heeft dat genadeloos blootgelegd. Toch kijkt de VVD met vertrouwen naar de toekomst.

“Naast alle verdriet, verlies en pijn zien we ook dat we als samenleving een nieuwe start kunnen maken”, zegt Hoogland. “Van massa naar individu, van aanbod naar vraag, van fysiek naar digitaal. Er komen ingrijpende veranderingen aan, die ook weer nieuwe vraagstukken met zich meebrengen. Maar daar komen ook nieuwe oplossingen voor. Wij zijn daar heel optimistisch over.”

De VVD hamerde tijdens de algemene beschouwingen op de noodzaak van woningbouw. Hoogland: “De vraag is al enorm en die neemt alleen maar toe. De provincie is ambitieus, maar met de huidige plannen komen we er niet. We zullen moeten kijken naar extra bouwlocaties aan de randen van steden en dorpen. En naar creatieve oplossingen, zoals het ombouwen van oude recreatieparken.”

Andere thema’s waar de VVD aandacht voor vroeg zijn onder meer steun aan Zuid-Hollandse ondernemers die geraakt zijn door corona, een eerlijke verdeling van de lasten van de stikstofproblematiek, een mix van schone energie inclusief kernenergie en het klaarmaken van de provincie voor de vervoersvormen van de toekomst. 

“Er is genoeg te doen”, concludeert Hoogland. “We moeten samen aan de slag.”