VVD wil bomen vooral in de steden planten

Bomen en bossen zijn onmisbaar voor onze samenleving. Onder andere voor onze gezondheid en voor het klimaat zijn ze cruciaal. De VVD vindt het daarom een goede zaak dat de provincie de bestaande bomen beschermt en veel nieuwe bomen plant.

“Je moet wel heel zorgvuldig kijken waar je dat doet”, zegt VVD-Statenlid Herbert Zilverentant. “Het karakteristieke open landschap van Zuid-Holland is namelijk niet zo geschikt. Als je bomen plant in het veenweidegebied, dan hebben grutto’s, kieviten en andere weidevogels geen schijn van kans tegen geduldig wachtende roofvogels in de boomtoppen.”

Ook het duinlandschap leent zich niet goed voor grote hoeveelheden bomen. Zilverentant: “Daar hebben we juist bomen gekapt om de stuifduinen te laten floreren. Wij zien dus het liefst dat de bomen zoveel mogelijk in de steden worden geplant. Dat is ook wel zo goed voor de luchtkwaliteit daar.”

Naast de steden kunnen nieuwe bomen volgens de VVD ook langs provinciale wegen een plek vinden. Zilverentant: “Waar ze ook komen, de provincie kan dit niet alleen. Gemeenten, bedrijven en andere grondeigenaren zullen hun steun en medewerking moeten verlenen. Ik ben er echter van overtuigd dat zij inzien dat bomen in het belang zijn van ons allemaal."