VVD ziet toe op waterkwaliteit

De provincie Zuid-Holland werkt samen met de waterschappen en Rijkswaterstaat aan een goede kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in de provincie. De VVD ziet daar scherp op toe. Woordvoerder Karima Bouchtaoui benadrukt dat schoon water bijzonder belangrijk is voor de leefomgeving. Een belangrijk probleem om op te lossen zijn de meststoffen die op verschillende plekken in het oppervlaktewater terechtkomen. De VVD blijft ook hameren op voldoende zoet water voor de tuinbouw en op maatregelen om periodes van droogte op te kunnen vangen.