Gesprek met professor De Wijk over Chinese invloed in Zuid-Holland

De Leidse hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk maakt zich grote zorgen over de opmars van China. Hij ziet de land- en tuinbouwsector als een van de weinige kansen om weerstand te bieden. Reden voor de werkgroep Internationaal van Provinciale Staten om hem uit te nodigen voor een (digitaal) gesprek. VVD-Statenlid Laurine Bonnewits gaf daar als voorzitter leiding aan. Lees haar verslag op Facebook