CDA en VVD: Situatie vaargeul Stellendam onacceptabel

De vaargeul naar Stellendam slibt dicht met zand en modder. Het verzanden voor de kust van Voorne-Putten en eenzelfde situatie voor de vaargeul voor de Haringvlietsluis naar de haven van Stellendam hebben ertoe geleid dat deze belangrijke haven voor de visserij onlangs een tijd niet bereikbaar is geweest. Onacceptabel voor de provinciale CDA- en VVD-fracties.

De verzanding is begonnen met de veranderde stroming als gevolg van de aanleg van de Tweede Maasvlakte. De situatie verergerde vorige maand door de heftige regenval en de modderstroom die via het Haringvliet in het Stellendamse vaarwater belandde. Eén schip is daarbij zelfs vastgelopen en andere vissersschepen moesten uitwijken naar andere havens, zoals de havens van Vlissingen, Scheveningen en IJmuiden.

De fracties van CDA en VVD noemen de situatie onacceptabel. “Het dichtslibben van de vaargeul heeft enorme economische gevolgen voor de viskotters,” vertelt CDA-Statenlid Michel Rogier. “De haven is praktisch onbereikbaar, want alleen met hoog water kunnen kotters de haven binnenlopen.” VVD-Statenlid Mirjam Nelisse beaamt dit. "De visserijsector is ontzettend belangrijk voor Goeree-Overflakkee en het is dus onacceptabel dat de haven van Stellendam niet bereikbaar is,” aldus Nelisse. “Het is de hoogste tijd dat de discussie over het uitbaggeren beslecht wordt, want dit heeft gevolgen voor de visserijsector en het visserijcluster die nog veel verder reiken dan Stellendam."  

De verantwoordelijkheid voor het op diepte houden van de vaargeul voor de haven van Stellendam ligt bij Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam en dus niet bij de provincie Zuid-Holland. Het CDA en VVD willen van het College weten welke rol Zuid-Holland kan vervullen en welke maatregelen genomen kunnen worden om de situatie te verbeteren. “Ook voor de lange termijn moet een goede oplossing komen,” gaat Rogier verder. “Volgens diverse deskundigen is het noodzakelijk dat de vaargeul naar Stellendam aanzienlijk verbreed moet worden. Gezien de situatie willen we graag weten of dit proces versneld kan worden.”