VVD houdt vurig pleidooi voor duurzame warmteleiding

De VVD in Zuid-Holland is er een groot voorstander van om een warmteleiding aan te leggen van het Rotterdamse havengebied naar de Haagse en Leidse regio. De Statenfractie wil de restwarmte van de industrie gebruiken om zoveel mogelijk huizen en bedrijven CO2- en aardgasvrij te maken.

“Gooi nooit iets weg wat je nog kunt gebruiken”, zegt VVD-fractievoorzitter Erwin Hoogland. “Dat geldt op kleine schaal, maar ook in het groot. Nu vervliegt de warmte in de lucht, of geven we het via koelwater af aan de Noordzee. Als ik dat zie, dan denk ik: dat moet anders.”

De VVD is realistisch: De industrie in de haven is steeds meer aan het overstappen op duurzame energie voor hun productieproces maar tijdens het proces zal er altijd restwarmte vrij blijven komen. Hoogland: “Daarom moeten we een sterk warmtetransportsysteem aanleggen, zodat we die warmte maximaal kunnen benutten. In combinatie met andere bronnen als geothermie kunnen we onze provincie daarmee een stuk duurzamer maken.”

Zo’n systeem is niet gratis. De provincie helpt met dit besluit een hoofdinfrastructuur te realiseren. Gemeenten moeten de komende tijd met warmtevisies aan de slag. Hoogland: “Wij vinden het belangrijk dat bewoners daar goed in mee worden genomen. En wij willen dat de overheid in begrijpelijke taal communiceert. Wat betekent het voor inwoners en ondernemers? Waar kunnen ze terecht met vragen en klachten? Luister naar mensen en laat ze zien waarom we dit doen. Alleen zo kunnen we hier een succes van maken.”