De Erasmusvaart biedt kansen!

De VVD steunt de aanleg van de Erasmusvaart, een kanaal van bijna vier kilometer tussen Den Haag en het Westland. VVD’ers uit de provincie, het waterschap en de gemeente gingen er onlangs kijken. Zij vinden het belangrijk dat de vaart er komt. 

Karima Bouchtaoui, woordvoerder water en bodem van de VVD-Statenfractie, is blij dat de provincie achter de plannen staat. Ze wijst erop dat buien door klimaatverandering steeds extremer worden. “De Erasmusvaart biedt de kans om het watersysteem in het meest verstedelijkte gebied van Zuid-Holland te versterken. Dat kunnen we bovendien mooi combineren met een verbinding van water en natuur tussen Den Haag en het Westland.” 

Om te zorgen dat straten na hevige regenbuien niet blank komen te staan, moet het water zo snel mogelijk afgevoerd worden. Algemeen Bestuurslid Tom Oostvogels van het Hoogheemraadschap Delfland: “In Den Haag kan het water bijna nergens de grond in trekken. De Erasmusvaart helpt ons enorm bij het opvangen en afvoeren van die grote buien.” Maar als het aan de VVD’er ligt wordt de Erasmusvaart meer dan een saai stuk water. “Samen met de gemeente en provincie maken we er graag een mooie vaart van, met ruimte voor de natuur en voor het genieten van de natuur. Bijvoorbeeld varend, wandelend of fietsend.”

De VVD-fractie in de gemeente Westland is ook enthousiast over die combinatie. Fractievoorzitter Sander Zuyderwijk: “De aanleg van de Erasmusvaart draagt bij aan het voorkomen en bestrijden van wateroverlast in het Westland en is een geweldige kans voor de recreatie in het gebied. Veiligheid en ontspanning, dat is toch fantastisch!”

Voor de inwoners van Den Haag vergroot het kanaal de leefbaarheid, op het gebied van klimaatadaptatie, recreatie en beleving. VVD-raadslid Ayse Yilmaz: “De Erasmusvaart is een verrijking voor onze stad. Den Haag was altijd een grachtenstad en de VVD wil die grachten in ere herstellen. Daar past de Erasmusvaart uitstekend bij.” Yilmaz vertelt dat de VVD al langer op zoek is naar een betere verbinding tussen het Westland en Den Haag. “Misschien is dit wel onze kans om het vervoer via water te organiseren.”