VVD blijft werken aan oplossingen voor bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek

De VVD in Zuid-Holland blijft er alles aan doen om de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek te verbeteren. Als de regio met een sterk plan komt dat op draagvlak kan rekenen, dan zoekt de provincie daar geld voor. Dat heeft het college toegezegd aan de VVD.

In de begroting voor 2022 moet Zuid-Holland fors bezuinigen op alle belangrijke thema’s. Daardoor is ook het budget voor bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek met 20 miljoen euro verlaagd naar 27,2 miljoen euro. “Dat doet pijn. Voor de regio en voor de VVD. Maar de noodzaak om knelpunten aan te pakken is onverminderd groot”, zegt VVD-Statenlid Jeroen van Dijken. “Daarom moet de provincie samen met de regio tot de beste oplossing voor de bereikbaarheid komen.”

Budget niet heilig

De VVD heeft de toezegging gekregen dat het budget daarbij niet heilig is. Van Dijken: “Wij willen breed gesteunde oplossingen die bijdragen aan de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. Als zo’n plan duurder is dan 27,2 miljoen euro, dan is dat het waard.”

In totaal is voor de Duin- en Bollenstreek een budget beschikbaar van 72,8 miljoen euro. Hiervan gaat 1,9 miljoen euro naar maatregelen rond de Keukenhof, 43,7 miljoen euro naar busverbindingen tussen Noordwijk en Schiphol en dus minstens 27,2 miljoen euro voor het plan dat de regio zal opstellen. Dit pakket zal naar verwachting voor de zomer van 2022 klaar zijn. 

Duinpolderweg

De bezuiniging op de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek is een gevolg van het stopzetten van het project Duinpolderweg. In 2020 trok de provincie Noord-Holland zich daaruit terug. De VVD Zuid-Holland heeft de hoop dat de noorderburen zich bedenken echter nog niet opgegeven.

Van Dijken: “Gemeenten aan beide kanten van de provinciegrens hebben de handen al ineengeslagen. Het zou heel mooi zijn als Noord-Holland in de toekomst toch wil meewerken aan een nieuwe oost-westverbinding tussen de noordelijke Bollenstreek en de Haarlemmermeer.”