VVD houdt zorgen over draagvlak voor windturbines

Windturbines op land zijn voor de VVD in Zuid-Holland alleen bespreekbaar als aan een aantal duidelijke voorwaarden is voldaan: geen overlast, breed draagvlak en goede participatie. De fractie is er niet van overtuigd dat dit op iedere locatie goed gaat.

“Op verschillende plaatsen in de provincie bestaat onrust over windturbines”, zegt VVD-Statenlid Mirjam Nelisse. “Terwijl we in de coalitie duidelijk hebben afgesproken dat lokaal draagvlak cruciaal is. Wij roepen het college op om duidelijk te communiceren. Juist ook als locaties helemaal niet in beeld zijn, zoals de bebouwde kom van Rozenburg.”

De VVD maakt zich nog altijd zorgen over de impact van windturbines op de gezondheid van omwonenden. Nelisse: “Wij willen de garantie dat turbines op de gekozen locaties geen negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid. Niet als ze geplaatst worden, en ook niet als ze vervangen of uitgebreid worden.”

Zuid-Holland wil tussen de windturbines zonnevelden toestaan, maar dat vindt de VVD niet altijd een goed idee. Nelisse: “Dan is er maatwerk nodig, want dat kan wat ons betreft alleen als die grond niet geschikt is voor voedselproductie. Wij willen onze schaarse ruimte het liefst dubbel benutten. Dat betekent zo veel mogelijk zonnepanelen op daken en zo min mogelijk op landbouwgrond.”

Tot slot wil de VVD dat de provincie volledig meewerkt aan de onderzoeken van het kabinet naar kernenergie. Nelisse: “We weten dat de vraag naar elektriciteit twee tot drie keer zo groot wordt. Met alleen zon en wind redden we dat niet. We moeten echt vaart maken met kernenergie.”