We zijn eruit!

We zijn eruit! Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart werd de VVD de tweede partij van Zuid-Holland. Na een advies van verkenner Fred Teeven zijn VVD, BBB, CDA, PvdA en GroenLinks met elkaar gaan onderhandelen over de inhoud. Op woensdag 14 juni 2023 is bekendgemaakt dat de partijen overeenstemming hebben bereikt over een coalitieakkoord.

VVD-fractievoorzitter Jeannette Baljeu: "We hebben een mooi akkoord. Het is goed dat het gelukt is, met een nieuwe partij en met uiteenlopende politieke opvattingen van de partijen. Wij denken dat deze tijd vraagt om een goede balans in de politiek en om krachtige bestuurders. Dat hebben we samen gevonden in deze coalitie en in dit akkoord."

Op maandag 19 juni wordt het akkoord gepresenteerd.

Meer informatie over de presentatie: 

 https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/juni-2023/coalitie-zuid-holland-bereikt-akkoord/