Hoorzitting over Chemours na onthullingen

© Provincie Zuid-Holland


Een ruime meerderheid van Provinciale Staten in Zuid-Holland wil een hoorzitting organiseren rondom chemiebedrijf Chemours uit Dordrecht. De VVD en andere fracties zijn geschrokken van onthullingen over het bedrijf.

Volgens televisieprogramma Zembla heeft Chemours decennialang zeer gevaarlijke stoffen uitgestoten, terwijl de bedrijfsleiding zich bewust was van de gezondheidsrisico’s. Het bedrijf zou bovendien de ernstige vervuiling van grondwater en lucht verborgen hebben gehouden.

VVD-Statenlid Axel Broekhuizen is geschokt. “Als deze informatie klopt, is het gedrag van Chemours volstrekt verwerpelijk. De VVD is niet tegen de productie, maar wel tegen de uitstoot. Wij willen nu duidelijkheid van de bedrijfsleiding. En wij willen in gesprek met omwonenden, werknemers en lokale overheden. Tijdens de hoorzitting moet iedere betrokkene zijn of haar verhaal kunnen doen.”

Samen met ChristenUnie, SP, PvdA, D66, BBB, GroenLinks, PvdD, Volt en de SGP neemt de VVD nu het initiatief om de hoorzitting te organiseren. Waarschijnlijk vindt deze kort na de zomer plaats.

Broekhuizen: “Het is uiteindelijk aan het Openbaar Ministerie om over strafrechtelijke vervolging te beslissen. Maar het gaat hier mogelijk om het bewust in gevaar brengen van mensenlevens in onze provincie. Voor het verdere debat over Chemours is het voor de volksvertegenwoordiging in Zuid-Holland cruciaal om alle informatie in deze zaak aan het licht te brengen. Een hoorzitting is daar een goed middel voor.”