VVD trots op coalitieakkoord: ‘Bouwen aan de toekomst van een krachtig Zuid-Holland’

De VVD in Zuid-Holland is trots op het coalitieakkoord dat de partij heeft gesloten met BBB, CDA, PvdA en GroenLinks. Lijsttrekker Jeannette Baljeu heeft er vertrouwen in dat de nieuwe coalitie gaat bouwen aan de toekomst van een krachtig Zuid-Holland.

“Een brede coalitie zorgt voor stabiel en krachtig bestuur. Dat is goed voor onze provincie”, zei Baljeu bij de presentatie van het akkoord. “Dit akkoord is gericht op uitvoering. Op het bereiken van resultaten op vele terreinen. Want we willen de komende jaren blijven bewegen en bouwen in Zuid-Holland.”

OV, fiets én auto

De coalitie kiest nadrukkelijk voor álle vormen van vervoer. Zo wordt een aantal belangrijke projecten op de weg afgerond, zoals de RijnlandRoute, de Verlengde Bentwoudlaan en de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek. Ook het beheer en onderhoud van wegen, bruggen, kanalen en sluizen staat hoog op de agenda.

Op meer plekken in de provincie krijgen mensen de mogelijkheid om zelf te bewegen, bijvoorbeeld door te fietsen of te wandelen. Dat draagt ook bij aan de gezondheid van de Zuid-Hollanders.

Woningen bouwen

Het bouwen van woningen heeft de hoogste prioriteit. Wachten kan niet meer. Daarom gaat de coalitie de woningbouw versnellen. Daarvoor is een aantal nieuwe locaties nodig, zoals de Gnephoek en Sliedrecht-Noord. Binnen de steden moet er veel gebeuren. En ook dorpen en kleine kernen kunnen er een straatje bij bouwen. Dat is goed voor de leefbaarheid: zo kunnen winkels, scholen en verenigingen blijven bloeien.

Gezonde landbouw en gezonde natuur

Als grootste economische motor van het land heeft Zuid-Holland de plicht om alle denkers en doeners mee te nemen in de ontwikkelingen van de toekomst. We zitten immers al midden in de energietransitie, de digitalisering en de circulariteit. Het doel is een toekomstbestendige landbouw, een gezonde natuur en een sterke en duurzame economie. Dat kan allemaal samen.

Baljeu: “De VVD is er klaar voor om aan de slag te gaan voor al onze inwoners. Een Zuid-Holland waar iedereen zichzelf kan zijn en waar iedereen zich thuis voelt: dat is en blijft ons doel. Wij hebben het volste vertrouwen dat we in deze krachtige coalitie samen gaan doen wat nodig is om de klus te klaren. Er is alle reden om optimistisch naar de toekomst te kijken!”

 

Het coalitieakkoord is te vinden op: 
Coalitieakkoord 2023-2027 - Provincie Zuid-Holland