Laat de rust terugkeren op het boerenerf

Stikstof: het houdt ons land al heel lang bezig. Omdat het gaat over de toekomst van onze boeren en de staat van onze natuur. De provincies spelen een belangrijke rol bij de stikstofaanpak. In Zuid-Holland liggen de voorlopige plannen nu ter bespreking in Provinciale Staten. De VVD-fractie heeft ze kritisch bekeken en komt met de nodige wensen.

“In grote lijnen heb ik zes wensen”, zegt VVD-Statenlid Mirjam Nelisse. “De provincie is vaak op de goede weg, maar we zijn er zeker nog niet.”

De VVD-wensen op een rij:

1.     Duidelijke doelen. Nelisse: “Voor de provincie, voor de gebieden en voor de individuele ondernemers. Voorschriften voor doelen en niet voor middelen. De provincie schetst een heldere aanpak, daar is de VVD positief over. Op sommige plekken staan er echter ambities tussen de feitelijke doelen. Wij vinden het nu niet het moment voor extra ambities. De opgave die we hebben is al groot genoeg. Laten we zorgen dat we dáár draagvlak voor krijgen.”

2.     Een goede probleemanalyse. Nelisse: “Een degelijk fundament, gebaseerd op feiten, cijfers, metingen en gevalideerde modellen. Wij willen dat de betrokken partijen het eens zijn over de probleemanalyse, zodat die onomstotelijk vaststaat. Voor veel betrokkenen zijn dit soort processen nieuw. Daarom is duidelijkheid ontzettend belangrijk.”

3.     Gelijkwaardige partners. Nelisse: “De belanghebbenden moeten als gelijkwaardige partners aan tafel zitten. Alleen zo kunnen ze hun belangen op een goede manier behartigen. Dat betekent ook dat iedereen over dezelfde kennis beschikt. Dat ontbreekt nu soms nog. Ook schrijft de provincie dat de doelen tussentijds kunnen worden aangepast. Dat maakt het wel erg lastig om als betrouwbare overheid op te treden.”

4.     Keuze uit maatregelen. Nelisse: “De VVD wil een menukaart met maatregelen, waarvan de gevolgen vaststaan. Zo kunnen ondernemers keuzes maken die passen bij hun bedrijf en hun situatie. Van sommige ingrijpende maatregelen is nu nog onduidelijk wat het effect, de kosten en de compensatie zijn. Daar krijg je dus geen draagvlak voor.”

5.     Toekomstperspectief. Nelisse: “Niet alleen het zuur, maar ook het zoet. Boeren moeten langjarig verzekerd zijn van een goed verdienmodel onder hun bedrijf. De VVD ziet ruimte in Zuid-Holland voor hoogwaardige, duurzame en veilige voedselproductie. We hebben de meest innovatieve boeren met de kleinste milieuvoetafdruk ter wereld! En als boeren gevraagd wordt langjarige kosten te maken, dan moeten daar ook structurele inkomsten tegenover staan.”

6.     Een heldere planning. Nelisse: “De planning is nu nog onduidelijk. Daar moet zekerheid over komen, zodat de rust kan terugkeren op het boerenerf.”