VVD wil duidelijkheid over uitspraken NS-topman

De VVD-Statenfractie in Zuid-Holland wil van het provinciebestuur duidelijkheid over uitspraken van NS-topman Roger van Boxel. In een interview met de Volkskrant zei hij dat NS meedingt naar het treinvervoer op het traject Dordrecht-Geldermalsen.

De provincie maakt halverwege januari bekend welk bedrijf de concessie voor dat traject krijgt. “Eind oktober was in een persbericht van de provincie te lezen dat drie bedrijven meedingen: Arriva, Qbuzz en EBS. NS staat daar niet bij en ze zijn te laat als ze zich nu nog willen inschrijven”, zegt VVD-Statenlid Rense Weide.

“Misschien heeft NS zich samen met een van de drie bedrijven die meedingen ingeschreven. Als dat zo is, vind ik dat de provincie dat bekend zou moeten maken. Als het niet zo is, ben ik benieuwd hoe het college de uitspraken van Van Boxtel verklaart”, aldus Weide. 


SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Aan: de voorzitter van Provinciale Staten
Datum: 2 januari 2018

Aanleiding: 
In een interview  met de Volkskrant geeft NS topman Roger van Boxtel aan dat hij meedingt naar het traject Dordrecht – Geldermalsen, de zgn DAV-concessie.  Daarnaast schrijft het AD dat NS simpelweg te laat is om zich in te kunnen schrijven. Ook in het regeerakkoord staat een passage over regionale OV-concessies.

U heeft in een persbericht laten weten dat er drie bedrijven meedingen naar deze concessie: Arriva, Qbuzz en EBS. NS staat daar niet bij. Medio januari maakt u bekend wie de concessie krijgt.
 
Vragen aan het college van GS
  1. Heeft NS zich mede ingeschreven op deze concessie? Zo ja, met welk van de drie eerder door u genoemde partijen. Zo nee, hoe verklaart u de uitspraken van de NS-topman?
  2. Indien sprake is dat meerdere bedrijven gezamenlijk 1 offerte uitbrengen op een concessie, zou u dat per definitie -in het kader van het algemeen belang- bekend maken?
  3. De NS topman maakt tevens bekend dat hij met provinciale bestuurders wil gaan spreken. Kunt u aangeven hoe de provincie Zuid-Holland aankijkt tegen de NS, en welke gespreksonderwerpen u actief wilt opbrengen in dat gesprek?
  4. In het regeerakkoord staat dat 'meer sprinterdiensten op het hoofdrailnet worden toegevoegd aan regionale OV-concessies’. Het kabinet richt zich daarbij oa op Dordrecht-Breda (in combinatie met de Merwede-Lingelijn). Wat betekent deze zinsnede voor de lopende aanbesteding? Als de NS niet ingeschreven heeft op de DAV-concessie, biedt deze zinsnede voor de NS toch een kans om mee te doen? Heeft u ideeen bij deze passage uit het regeerakkoord?